احتمالا شماهم افرادی رو دیدین که همیشه خودشان را خوشحال و آروم در هر شرایطی نشان می دهند و مصداق دقیق آن ها میشه همه چی آررمه من چقدر خوشحالم!! اما اگر یکبار به زندگی و حالات آن ها دقت ...