عبارت بهترین شخصیت‌های داستانی شما را یاد کدام شخصیت‌ها می‌اندازد؟ شخصیت‌های قوی یا شکننده؟ شخصیت‌های سفید یا خاکستری؟ احتمالا از هر کدام از این دسته‌ها یکی دوتایی یادتان می‎افتد. دقیقا به همین خاطر است که تهیه لیستی از بهترین شخصیت‌های ...

بهترین چیز برای درک یک داستان، تجربه فضای ذهنی شخصیت‎های آن داستان است. چیزی که در ادبیات بهتر از هر بستر داستان‌گویی دیگری انجام می‌شود. دقیقا به همین خاطر است که پیدا کردن شخصیت‎های داستانی محبوب ساده‌تر از پیدا کردن ...