گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی فرصتی برای تجارت. آیا این روزها نام شورش علیه انقراض و هشدارهای بیش از ۱۱۰۰۰ دانشمند از ۱۵۳ کشور را شنیده‌اید؟ دانشمندان شرایط اقلیمی کره زمین را بسیار بحرانی اعلام کرده‌اند ...