آیا ترس‌هایی ما به طور فطری و یا شرطی آشکار می‌شوند؟ ژن‌های ما چه تاثیری در نوع ترس‌های ما دارند؟ آیا ترس‌ها از نسلی به نسل بعدی منتقل می‌شوند؟ اینها سوالاتی هستند که در این مقاله جان واتسون به آن‌ها ...