اگر تصمیم به راه اندازی یک استارتاپ دارید و خود را در این زمینه مبتدی می‌یابید، لازم است که نکاتی را پیوسته رعایت کرده و آن‌ها را مد نظر قرار دهید. شروع موفق استارتاپ بستگی به فاکتورهای متعددی دارد و ...