آبان ماه برای آن هایی که از علاقمندان به شعر هستند، ماه خوبی نیست. ماهی غمگین که در روزهای ابتدایی اش یکی از شاعران خوب ایرانی از دست می رود. سوم آبان سالروز درگذشت فریدون مشیری است. شاعری که مهم ...

ا ز الف تا ی ادبیات تعریف ادبیات ادبیات به آن گونه از سخن گفتن می گویند که از حد حرف زدن عادی  والاتر باشد و انسان از شنیدن آن دگرگون شود و احساس هم ذات پنداری با آن کند. ادبیات ...