این روزها همه جا در مورد شفافیت و شفاف‌سازی صحبت می‌شود ولی اینجا منظور ما شفافیت سازمانی است، موضوعی که مدیران باید به سمت آن حرکت کنند. اما شاید برای خیلی‌ها این سوال پیش بیاید که اصلا شفافیت چیست و ...