آیا زبان اشاره در میمون‌ها وجود دارد؟ چگونه دیوید لِونزِ روانشناس متقاعد شد تا موضوع انسان‌محوری را مورد سوال قرار دهد و دوباره روی هوش میمون‌ها مطالعه کند. کلینتِ شامپانزه چگونه این کار را انجام داد؟ آگاهی و هوش و ...

احساسات عمومی، موتور عمیق آگاهی انسان و اساس وابستگی ژرف ما با دیگر حیوانات است. احساسات شناختی و تکامل‌یافته بشری چگونه تعریف می‌شوند؟ آیا عواطف واقعا جهانی هستند؟ آیا ساختار عاطفی اساسی ذهن، واقعیتی جهانی و بیولوژیکی است؟ چگونه احساساتی ...

دلایل عجیب و غریبی می‌گویند که در حیوانات خانگی، هم گربه‌ها و سگ‌ها حس حسادت را تجربه می‌کنند. آیا حتما باید برای تجربه حس حسادت دارای اشکال انسانی بود؟ یا می‌توانیم خصایصی مشترکی با دیگر حیوانات داشته باشیم؟ پل ثِگارد ...