«هزارتو» اولین فیلم «امیرحسین ترابی» است که فیلمنامه اش را «طلا معتضدی» نوشته و بازیگرانی چون «شهاب حسینی» و «ساره بیات» در آن بازی می کنند. فیلم با گم شدن بردیا، فرزند امیرعلی و نگار شروع می شود. به ...

«نبات» اولین ساخته ی سینمایی «پگاه ارضی» است. پگاه ارضی کارگردان جوان ایرانی که خارج از ایران زندگی و تحصیل کرده است، برای ساختن اولین فیلم خود ایران را انتخاب نموده و از بازی «شهاب حسینی»، «نازنین فراهانی» و «ستایش ...

«آشغال های دوست داشتنی»، سومین ساخته ی «محسن امیریوسفی» بعد از فیلم های «خوابِ تلخ» و «آتشکار» است. امیریوسفی این فیلم را در سال ۹۱ و با بازی «شیرین یزدان بخش»، «هدیه تهرانی»، «اکبر عبدی»، «شهاب حسینی»، «صابر ابر»، «حبیب ...