این بار می‌خواهیم سفری به چناران داشته باشیم. شهری در استان خراسان رضوی که پیشینه سکونت در آن را باید در هزاران سال پیش جستجو کرد. قرار گرفتن این شهر در میان کوههای قد برافراشته بینالود و هزار مسجد و ...