جستجو در شهرهای باستانی گمشده بیشتر به داستان ها و فیلم های علمی تخیلی شباهت دارد . اما این موضوع برای همه می تواند جالب و جذاب باشد تا کنون ده ها نویسنده و فیلمساز این موضوع را سوژه خود ...