کشور نروژ در شمالی‌ترین نقطه از قاره اروپا قرار گرفته است؛ جمعیت ساکن در نروژ به ۵ میلیون نفر می‌رسد و عنوان دومین کشور پرجمعیت اروپا را دارد، تعداد بیشماری از مردم نروژ در پایتخت آن «اسلو» و در بخش‌های ...