سوئیس یکی از کشورهای اروپای مرکزی محسوب می‌شود و بخش‌هایی از رشته‌کوه‌های آلپ در این کشور قرار دارد. یکی از نکات قابل توجه در کشور سوئیس زبان‌های رایج در این کشور است که درواقع چهار زبان به عنوان زبان‌های رسمی ...