سازه‌های آبی شوشتر یکی از آثار حیرت‌انگیز پادشاهان هخامنشی است که در استان خوزستان جای دارد. نام این سازه‌ی باشکوه و ارزشمند ملی در فهرست جهانی یونسکو می‌درخشد. ...