نوتلا این شکلات محبوب دل‌ها برای اولین بار در سال ۱۸۰۶ پیش از شروع جنگ‌های ناپلئون، شروع شد. منشأ این شکلات از ترکیب کاکائو با فندق است و این ترکیب جاودانی منتسب به ناپلئون بناپارت است.با آرادمگ همراه باشید. نوتلا ...