اگر چه گوش انسان قادر به شنیدن صدای سه بعدی است، اما چیزی که ما در حالت معمول به عنوان فرمت صدا ضبط می کنیم، تک بعدی و مونو می باشد. اخیرا محققان موفق به تبدیل صدای مونو به ۲.۵ ...