نمایش «اکیپ» از شهر کاشان مهمان تالار مولویِ تهران شده و این روزها بر صحنه ی سالن کوچک آن پذیرای مخاطبان است. اکیپ در اجرای خود در جشنواره مهر کاشان موفق عمل کرده و جوایز کارگردانی و بازیگری را به ...