آب و دیگران نمایش عروسکی خلاقانه ای در مورد مشکلات محیط زیستی از جمله بحران آب است. این نمایش در کوتاه ترین زمان و با مینیمال ترین امکانات و خلاقیت ها، حرف مهمی برای مخاطب دارد. به بهانه این اجرا ...

درباره نمایش آب و دیگران نمایش عروسکی از گونه های محبوب در جهان و البته مهجور در ایران است. شاید کمتر کسی بداند که عروسک ها کجا و چه زمانی به وجود آمدند، اما آنچه مسلم است این است که ...