در جلسه قبلی در خصوص صدابرداری و تدوین صحبت کردیم اما در این جلسه قصد داریم به یکی از مفاهیم اصلی فیلمسازی یعنی میزانسن بپردازیم. از مفاهیم کلیدی و مهم فیلمسازی و نقد فیلم میزانسن می باشد. میزانسن پیش تر ...