گرمایش زمین پدیده ای ست که بارها و بارها موضوع کنگره ها و مجامع بزرگ بین المللی قرار گرفته است. با بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوس ها، انتشار گازهای گلخانه ای و میل جنگل های انبوه به سمت ...