کتاب مشهور «هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی» یک از برجسته ترین آثار به جای مانده از رومن گیرشمن، باستان شناسان مشهور اوکراینی تبار است. در این کتاب همانگونه که از نام آن پیداست به سیر هنر ایران در ...