استان خوزستان از استان‌های جنوبی ایران است. این استان دارای تنوع اقلیمی است و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوانی دارد، سواحل تماشایی خلیج فارس در جنوب این استان و کوه‌های بلند و برف‌گیر در شمال آن گوشه‌ای از زیبایی‌های این ...