غذاخوری‌های محلی و خیابانی نمادی از تنوع غذایی و فرهنگ هر کشوری هستند که امروزه توجه بسیاری از گردشگران را به خود جلب کرده‌اند. این نوع غذاخوری‌ها علاوه بر تنوع و جذابیت غذا، در صرفه‌جویی زمان نیز کاربردی هستند. برخی ...