غذا یکی از بهترین دلایل برای کشف ایران است. غذاهای ایرانی و بومی فوق العاده، تاس کباب، غذاهای برنجی، کباب ها و دسرهای بی نظیر  و … که طعم ایرانی را خاص می کنند. منطقه ای سرسبز، پر از گیاهان ...