غزل از محبوب ترین قالب‌های شعری است. شاید به این دلیل که مضمونی عاشقانه دارد و عاشقانه‌ها برای همه مردم جذاب است. عاشقانه‌هایی که می‌توانی با خودت آن را زمزمه کنی و اگر محبوبی داشته باشی برایش بخوانی.اگر بخواهیم از ...