گلوتن ماده ای که به تازگی صحبت های  زیادی درباره ی آن می شود و بسیاری از متخصصان تغذیه معتقد اند که مصرف گلوتن مضر است و باعث ایجاد حساسیت و بیماری های دیگری می شود . در آراد مگ ...