نقد فیلم «غلامرضا تختی» «بهرام توکلی» پس از ساختن فیلم موفق «تنگه ابوقریب» این بار سراغ فیلمی زندگینامه ای رفته و به زندگی رازآلود جهان پهلوان تختی پرداخته است. «غلامرضا تختی»، پهلوانی است که سی و هفت سال بیشتر عمر ...