یکی از هیجان انگیزترین فعالیت های تفریحی، غواصی است. غواصی یعنی رفتن به زیر آب و شنا در دنیای موجودات آبزی، تماشای از نزدیک ماهی های رنگارنگ و گیاهانی که زیر آب سکنی گزیده اند و تجربه ای کاملا متفاوت ...