نمایش «لباس جدید پادشاه»: با ما همراه باشید. مخاطبان در جای خود آرام می ­گیرند و موبایل ­هایشان را خاموش می­ کنند. نور سالن کم می­ شود، پرده­ ی آبی رنگ تماشاخانه سنگلج کنار رفته و مخاطب را به بیش ...