شادی چیزی نیست که بتوان مانند یک هدیه‌ کادو پیچ شده‌ی جذاب به کودکان خود پیشکش کرد، بلکه باید به آن‌ها کمک کرد تا با تقویت قوه درونی خود ، زندگی شادی را برای خود رقم بزنند. با آراد مگ ...