هنرمندان زیادی هستند که شما با سیک کارهایشان آشنایی دارند. هنرمندانی که نقاشی‌هایشان می‌تواند جمعیت زیادی را به گالری‌ها بکشاند و تماشاگران زیادی داشته باشد. اما یک نوع از نقاشی وجود دارد که قدمتش به سال‌ها پیش بر می‌گردد و ...