داستان فرود روی ماه خیلی ساده است. ایالات متحده سه فضانورد را در ماموریت آپولو ۱۱ به ماه فرستاد، آنها روی ماه فرود آمدند، پیاده‌روی فضایی کردند، چندین ابزار مستقر کردند، نمونه سنگ گردآوری کردند و به خانه برگشتند. در ...