پدر فریدریش در محل زندگی‌اش به عنوان کشیش فعالیت می‌کرد اما فریدریش نتوانست مدت زیادی از وجود پدر بهره‌مند شود. زمانی که فریدریش ۴ سال داشت پدر او از دنیا رفت و این موضوع بر روی او تأثیر بسیاری گذاشت ...