رویای فضانوردی و زندگی در فضا با بسیاری از ما همراه بوده است، ولی تا چه اندازه از زندگی فضانوردان می دانیم؟ در فضا چه می گذرد و فضانوردان با چه مسائلی روبرو بوده یا با آن ها دست به ...