کشور فنلاند قبل از به استقلال رسیدن در سال ۱۹۱۷ بخشی از کشور سوئد محسوب می‌شده است؛ حدود بیست درصد از مساحت این کشور در قطب شمال واقع شده است. سرزمین فنلاند با کشورهای سوئد از غرب، روسیه از شرق ...