زندگی بدون تکنولوژی چگونه خواهد بود؟ این روزها نمی‌توان به سادگی تاثیر تکنولوژی بر زندگی را نادیده گرفت. قرن ۲۱ به عنوان عصر علم و فن‌آوری نامیده می‌شود. و ما در این زمینه نسبت به ۱۸ سال گذشته بسیار پیشرفت ...