دو سال قبل در رویداد E3 سال ۲۰۱۶ عنوان شد که دیگر دوره کنسول های بازی به سر رسیده است. ولی چندی بعد، شرکت های سونی و مایکروسافت از ورژن ارتقا یافته کنسول های خود با اقتدار تمام رونمایی کردند. ...