در مقاله قبل گفتیم که ۲۳ اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و به معرفی ۱۰ مورد از این آثار گرانبها پرداختیم. با آراد مگ همراه باشید تا با ۱۳ مورد دیگر از آثار ثبت شده ...