جوجو مویز نویسنده محبوب این روزها بعضی‌ها یک شبه معروف می‌شوند. با نوشتن یک کتاب، ساختن یک فیلم یا خواندن یک آهنگ . بعضی‌ها هم به مرور تلاش می‌کنند و در نهایت وارد دنیای شهرت می‌شوند.از هر دو گروه در ...