درک این تفکر که باکتری ها مفید هستند دشوار است.باکتری های مضر می توانند مشکلاتی به وجود آورند ، اما باکتری های مفیدی نیز وجود دارند که می توانند فوایدی داشته باشند. امروز در آرادمگ به بررسی یکی از باکتری ...