آیا فوتون‌های تاریک  همان “نیروی پنجم” اسرارآمیز هستند که جهان ما را پابرجا نگه می‌دارند؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید آنها هر جا که باشند، در پنهان کردن خود بی‌نظیرند. فیزیکدانان در جستجوی دست نامرئی که جهان ما ...