در ایران مکان‌های بسیاری وجود دارد که نام آنها با افسانه‌ یا اسطوره گره خورده است. این داستان‌ها برخاسته از باورهای عامیانه است که ارتباطی با ویژگی‌های جغرافیایی آن منطقه دارد. با آراد مگ همراه باشید تا با تعدادی از ...