یکی از روستاهای زیبا و مسحور کننده ای که هنوز هم برای خیلی از مردم ایران ناشناخته است، روستای فیلبند مازندران می باشد. این روستا جزو مناطق بکر گردشگری ایران به حساب می آید. به همین منظور در این مقاله ...