فیلم «خانه پدری»، با ما همراه باشید. سال ۱۳۰۸: ملوک قدم به خانه ای بزرگ و قدیمی می گذارد که همه چیز در آن به شکل عجیبی آرام است. دختر اما آرام نیست و مدام دلهره دارد. پدر از او ...