فیلم «سونامی» اولین ساخته ی «میلاد صدرعاملی»، یک درام ورزشی است. در ایرانِ این روزها که فیلم طنز در راس قرار داشته و بعد درام های اجتماعی پرفروش های سال هستند، دست گذاشتن روی یک درام ورزشی، کاری متفاوت ...