فیلم ما (US) محصول ۲۰۱۹، دومین ساخته‌­ی جردن پیلِ ۴۰ ساله در مقام کارگردان است. همین دو سال پیش بود که پیل با برو بیرون (Get out) ناگهان به عنوان یک استعداد جدید ِ غیرمنتظره نام خودش را مطرح کرد. ...