«هزارتو» اولین فیلم «امیرحسین ترابی» است که فیلمنامه اش را «طلا معتضدی» نوشته و بازیگرانی چون «شهاب حسینی» و «ساره بیات» در آن بازی می کنند. فیلم با گم شدن بردیا، فرزند امیرعلی و نگار شروع می شود. به ...