فیلم پیلوت سومین ساخته ی ابراهیم ابراهیمیان پس از فیلم های «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» و «آااادت نمی کنیم» است. او این فیلم را با بازی حمیدرضا آذرنگ، جواد عزتی، بهدخت ولیان و سعیدآقاخانی به روی پرده آورده ...