کلئوپاترا یکی از مشهورترین زنان تاریخ است که نسبت به دیگر شخصیت های تاریخی، بیشتر با وی آشنا هستیم. این ملکه ی پرقدرت مصر، در زمان حکومت خود تحولات بزرگی به وجود آورد. ملکه ی نیل به اوج قدرت در ...