فیلم «امیر» اولین ساخته ی سینمایی «نیما اقلیما» است که این روزها در گروه اصلی سینماها در حال اکران می باشد. «امیر» داستانی مردی با همین نام است که درگیر مسئولیت های زندگی است. او خواهری دارد که بیماری ...